ESN má spoustu projektů a SocialErasmus je jedním z nich. Má za cíl zapojit zahraniční studenty do dobrovolnických aktivit, které mění společnost k lepšímu. Sloganem projektu je „Leave your mark!“, což může být přeloženo jako „Zanech stopu!“. Zahraniční studenti tak např. navštěvují školky, venčí pejsky v útulcích, zapojují se do vzdělávacích akcí ve školách, mohou se účastnit ekologických aktivit a podobně. Obvykle je vhodná minimálně jedna aktivita do měsíce, jednou za semestr je pak organizován tzv. SocialErasmus week, během kterého by mělo být aktivit uskutečněno více.

Stejně jako ostatní role mají i SocialErasmus koordinátoři své meetingy, kde mohou načerpat novou energii od lidí, zabývajících se SocialErasmem v jiných sekcích. Tyto meetingy probíhají jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Rovněž existuje národní a mezinárodní tým lidí, které se projektem zabývají. SocialErasmus coordinator by měl být člověk, ve kterém se skrývá dobrá duše, jež touží po pozitivní změně. Odměnou může být účast na zmíněných akcích, zajímavá položka do životopisu, zisk organizačních schopností a osvojení si umění týmové práce.

Zjisti víc na mezinárodní facebookové stránce projektu nebo na https://socialerasmus.esn.org

https://www.youtube.com/watch?v=3VDVzLVcRk4